ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านที่มาพักกับทางรีสอร์ทหากมีข้อบกพร่องประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยและขอให้ทุกๆท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ

7 เม.ย.
... Read more »