ห้องพัก

ราคาห้องพักห้องมาตรฐานโรงแรมราคาถูก

แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น (จากธรรมชาติ แสงอาทิตย์และแอร์) เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า ฟรี Wi-Fi

    1. ราคาห้องพักวันธรรมดา เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 550 บาท (พักห้องละ2ท่าน)

    1. หมายเหตุ ที่นอนเสริมท่านละ 200 บาท

    1. ID Line : 0983026365 หรือ e27qv  เบอร์บัญชีอยู่หน้าจองห้องพักครับ
    1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักโดยเด็ดขาด

  1. ฟรี เครื่องดื่ม กาแฟ โอวัลติล ขนมปัง 07.00-10.00 น.